[NTG-context] volgende bijeenkomst

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Sun Aug 20 19:19:32 CEST 2006


Hoi,

Misschien moeten we de volgende bijeenkomst gaan aankondigen ... was die 
niet in zeist?

Hans

-----------------------------------------------------------------
                     Hans Hagen | PRAGMA ADE
       Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | fax: 038 477 53 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the ntg-context mailing list