[Dev-luatex] Cron <luatex at boekplan> /var/www/luatex.org/www/bin/luatex-svn

Cron Daemon root at mail.boekplan.nl
Sat Mar 15 22:31:42 CET 2014


------------------------------------------------------------------------
r4906 | taco | 2014-03-15 18:47:18 +0100 (Sat, 15 Mar 2014) | 2 lines
Changed paths:
  M /trunk/source/libs/libpng/ChangeLog
  M /trunk/source/libs/libpng/configure
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/ANNOUNCE
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/CHANGES
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/CMakeLists.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/INSTALL
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/LICENSE
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/Makefile.am
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/TODO
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/arm
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/arm/arm_init.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/arm/filter_neon.S
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/arm/filter_neon_intrinsics.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/autogen.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/config.h.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/configure.ac
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/arm-neon
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/arm-neon/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/arm-neon/android-ndk.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/arm-neon/linux-auxv.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/arm-neon/linux.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/conftest
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/conftest/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/conftest/read.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/conftest/s_read.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/conftest/s_write.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/conftest/simple.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/conftest/write.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/examples
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/examples/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/examples/iccfrompng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/examples/pngpixel.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/examples/pngtopng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/COPYING
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/LICENSE
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/Makefile.mingw32
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/Makefile.sgi
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/Makefile.unx
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/Makefile.w32
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/makevms.com
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/readpng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/readpng.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/readpng2.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/readpng2.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/readppm.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/rpng-win.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/rpng-x.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/rpng2-win.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/rpng2-x.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/toucan.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/wpng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/writepng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/gregbook/writepng.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/fakepng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/gentests.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/makepng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/pngimage.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/pngstest.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/pngunknown.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/pngvalid.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/readpng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/tarith.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/libtests/timepng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/decoder
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/decoder/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/decoder/makefile
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/decoder/pngusr.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/decoder/pngusr.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/encoder
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/encoder/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/encoder/makefile
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/encoder/pngusr.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/encoder/pngusr.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/preader
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/preader/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/preader/makefile
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/preader/pngusr.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminim/preader/pngusr.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/makefile.std
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/makefile.tc3
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/makevms.com
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/png2pnm.bat
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/png2pnm.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/png2pnm.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/pngminus.bat
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/pngminus.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/pnm2png.bat
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/pnm2png.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngminus/pnm2png.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn0g01.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn0g02.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn0g04.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn0g08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn0g16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn2c08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn2c16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn3p01.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn3p02.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn3p04.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn4a08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn4a16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn6a08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/basn6a16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbbn0g01.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbbn0g02.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbbn0g04.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbbn2c16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbbn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbgn2c16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbgn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbrn2c08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbwn0g16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbwn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftbyn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftp0n0g08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftp0n2c08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftp0n3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/pngsuite/ftp1n3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/checksum-icc.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/chkfmt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/cvtcolor.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/intgamma.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/makesRGB.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/png-fix-itxt.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/pngfix.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/tools/sRGB.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/PngFile.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/PngFile.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/VisualPng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/VisualPng.dsp
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/VisualPng.dsw
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/VisualPng.ico
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/VisualPng.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/VisualPng.rc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/cexcept.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/contrib/visupng/resource.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/example.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/libpng-config.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/libpng-manual.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/libpng.3
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/libpng.pc.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/libpngpf.3
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/png.5
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/png.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/png.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngbar.jpg
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngbar.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngconf.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngdebug.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngerror.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngget.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pnginfo.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pnglibconf.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngmem.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngnow.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngpread.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngpriv.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngread.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngrio.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngrtran.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngrutil.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngset.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngstruct.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngtest.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngtest.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngtrans.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngusr.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngwio.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngwrite.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngwtran.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/pngwutil.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/owatcom
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/owatcom/libpng.tgt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/owatcom/libpng.wpj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/owatcom/pngconfig.mak
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/owatcom/pngstest.tgt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/owatcom/pngtest.tgt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/owatcom/pngvalid.tgt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/visualc71
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/visualc71/PRJ0041.mak
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/visualc71/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/visualc71/README_zlib.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/visualc71/libpng.sln
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/visualc71/libpng.vcproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/visualc71/pngtest.vcproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/visualc71/zlib.vcproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/WARNING
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/libpng
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/libpng/libpng.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pnglibconf
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pnglibconf/pnglibconf.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pngstest
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pngstest/pngstest.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pngtest
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pngtest/pngtest.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pngunknown
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pngunknown/pngunknown.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pngvalid
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/pngvalid/pngvalid.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/readme.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/vstudio.sln
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/zlib
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/zlib/zlib.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/projects/vstudio/zlib.props
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/SCOPTIONS.ppc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/checksym.awk
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/def.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/descrip.mms
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/dfn.awk
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/intprefix.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/libpng-config-body.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/libpng-config-head.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/libpng.pc.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/libtool.m4
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/ltoptions.m4
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/ltsugar.m4
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/ltversion.m4
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/lt~obsolete.m4
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/macro.lst
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.32sunu
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.64sunu
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.acorn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.aix
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.amiga
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.atari
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.bc32
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.beos
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.bor
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.cegcc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.darwin
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.dec
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.dj2
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.elf
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.freebsd
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.gcc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.hp64
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.hpgcc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.hpux
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.ibmc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.intel
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.knr
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.linux
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.mips
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.msc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.msys
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.ne12bsd
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.netbsd
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.openbsd
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.sco
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.sggcc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.sgi
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.so9
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.solaris
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.solaris-x86
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.std
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.sunos
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.tc3
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makefile.vcwin32
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/makevms.com
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/options.awk
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/pnglibconf.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/pnglibconf.h.prebuilt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/pnglibconf.mak
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/pngwin.rc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/prefix.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/smakefile.ppc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/sym.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/symbols.def
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/symbols.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/scripts/vers.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngimage-full
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngimage-quick
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-0g01
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-0g02
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-0g04
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-0g08
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-0g16
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-2c08
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-2c16
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-3p01
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-3p02
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-3p04
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-3p08
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-4a08
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-4a16
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-6a08
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-6a16
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngstest-error
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngtest
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngunknown-IDAT
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngunknown-discard
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngunknown-if-safe
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngunknown-sAPI
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngunknown-sTER
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngunknown-save
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngunknown-vpAg
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-16-to-8
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-alpha-mode
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-background
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-expand16-alpha-mode
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-expand16-background
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-expand16-transform
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-sbit
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-threshold
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-gamma-transform
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-progressive-interlace-size
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-progressive-interlace-standard
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-progressive-interlace-transform
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-progressive-standard
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10/tests/pngvalid-standard
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10-PATCHES
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10-PATCHES/ChangeLog
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.10-PATCHES/TL-Changes
  D /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.9
  D /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.6.9-PATCHES
  M /trunk/source/libs/libpng/version.ac

new libpng (1.6.10)

------------------------------------------------------------------------
r4907 | taco | 2014-03-15 18:47:59 +0100 (Sat, 15 Mar 2014) | 2 lines
Changed paths:
  M /trunk/source/libs/lua52/ChangeLog
  M /trunk/source/libs/lua52/Makefile.am
  M /trunk/source/libs/lua52/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/lua52/lua-5.2.3/src/lstring.c
  D /trunk/source/libs/lua52/lua-5.2.3-PATCHES/patch-02-lstring
  M /trunk/source/libs/luajit/LuaJIT-2.0.3/src/lib_package.c
  D /trunk/source/libs/luajit/LuaJIT-2.0.3-PATCHES/patch-007-lib_package.c
  M /trunk/source/texk/web2c/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/web2c/luatexdir/lua/luatex-api.h
  M /trunk/source/texk/web2c/mplibdir/am/libmplib.am
  M /trunk/source/texk/web2c/mplibdir/mp.w

backports of some TL changes, including bugfix for mp.w, and autoreconf

------------------------------------------------------------------------


More information about the dev-luatex mailing list