[Dev-luatex] Cron <luatex at boekplan> /var/www/luatex.org/www/bin/luatex-svn

Cron Daemon root at mail.boekplan.nl
Wed Nov 7 16:28:22 CET 2012


------------------------------------------------------------------------
r4474 | taco | 2012-11-07 15:15:02 +0100 (Wed, 07 Nov 2012) | 2 lines
Changed paths:
  M /trunk/source/libs/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/README
  M /trunk/source/libs/aclocal.m4
  M /trunk/source/libs/configure
  M /trunk/source/libs/libpng/ChangeLog
  M /trunk/source/libs/libpng/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/libpng/aclocal.m4
  M /trunk/source/libs/libpng/configure
  M /trunk/source/libs/libpng/include/Makefile.in
  D /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.10
  D /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.10-PATCHES
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/ANNOUNCE
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/CHANGES
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/CMakeLists.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/INSTALL
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/LICENSE
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/Makefile.am
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/TODO
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/arm
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/arm/filter_neon.S
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/autogen.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/config.h.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/configure.ac
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/COPYING
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/LICENSE
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/Makefile.mingw32
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/Makefile.sgi
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/Makefile.unx
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/Makefile.w32
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/makevms.com
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/readpng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/readpng.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/readpng2.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/readpng2.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/readppm.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/rpng-win.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/rpng-x.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/rpng2-win.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/rpng2-x.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/toucan.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/wpng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/writepng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/gregbook/writepng.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/libtests
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/libtests/pngvalid.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/decoder
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/decoder/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/decoder/makefile
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/decoder/pngusr.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/decoder/pngusr.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/encoder
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/encoder/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/encoder/makefile
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/encoder/pngusr.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/encoder/pngusr.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/preader
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/preader/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/preader/makefile
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/preader/pngusr.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminim/preader/pngusr.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/makefile.std
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/makefile.tc3
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/makevms.com
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/png2pnm.bat
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/png2pnm.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/png2pnm.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/pngminus.bat
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/pngminus.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/pnm2png.bat
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/pnm2png.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngminus/pnm2png.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/README
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn0g01.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn0g02.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn0g04.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn0g08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn0g16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn2c08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn2c16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn3p01.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn3p02.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn3p04.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn4a08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn4a16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn6a08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/basn6a16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbbn0g01.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbbn0g02.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbbn0g04.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbbn2c16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbbn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbgn2c16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbgn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbrn2c08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbwn0g16.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbwn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftbyn3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftp0n0g08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftp0n2c08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftp0n3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/pngsuite/ftp1n3p08.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/PngFile.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/PngFile.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/VisualPng.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/VisualPng.dsp
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/VisualPng.dsw
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/VisualPng.ico
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/VisualPng.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/VisualPng.rc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/cexcept.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/contrib/visupng/resource.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/example.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/libpng-config.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/libpng-manual.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/libpng.3
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/libpng.pc.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/libpngpf.3
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/png.5
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/png.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/png.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngbar.jpg
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngbar.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngconf.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngdebug.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngerror.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngget.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pnginfo.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pnglibconf.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngmem.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngnow.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngpread.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngpriv.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngread.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngrio.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngrtran.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngrutil.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngset.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngstruct.h
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngtest.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngtest.png
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngtrans.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngusr.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngwio.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngwrite.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngwtran.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/pngwutil.c
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/owatcom
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/owatcom/libpng.tgt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/owatcom/libpng.wpj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/owatcom/pngconfig.mak
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/owatcom/pngtest.tgt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/owatcom/pngvalid.tgt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/visualc71
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/visualc71/PRJ0041.mak
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/visualc71/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/visualc71/README_zlib.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/visualc71/libpng.sln
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/visualc71/libpng.vcproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/visualc71/pngtest.vcproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/visualc71/zlib.vcproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/libpng
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/libpng/libpng.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/pnglibconf
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/pnglibconf/pnglibconf.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/pngtest
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/pngtest/pngtest.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/pngvalid
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/pngvalid/pngvalid.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/readme.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/vstudio.sln
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/zlib
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/zlib/zlib.vcxproj
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/projects/vstudio/zlib.props
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/README.txt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/SCOPTIONS.ppc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/checksym.awk
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/chkfmt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/def.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/descrip.mms
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/libpng-config-body.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/libpng-config-head.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/libpng.pc.in
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.32sunu
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.64sunu
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.acorn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.aix
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.amiga
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.atari
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.bc32
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.beos
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.bor
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.cegcc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.darwin
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.dec
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.dj2
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.elf
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.freebsd
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.gcc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.hp64
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.hpgcc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.hpux
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.ibmc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.intel
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.knr
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.linux
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.mips
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.msc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.ne12bsd
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.netbsd
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.openbsd
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.sco
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.sggcc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.sgi
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.so9
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.solaris
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.solaris-x86
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.std
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.sunos
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.tc3
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makefile.vcwin32
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/makevms.com
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/options.awk
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/pnglibconf.dfa
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/pnglibconf.h.prebuilt
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/pnglibconf.mak
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/pngwin.rc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/smakefile.ppc
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/sym.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/symbols.def
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/symbols.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/scripts/vers.dfn
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/test-pngtest.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/test-pngvalid-full.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13/test-pngvalid-simple.sh
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13-PATCHES
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13-PATCHES/ChangeLog
  A /trunk/source/libs/libpng/libpng-1.5.13-PATCHES/TL-Changes
  M /trunk/source/libs/libpng/version.ac
  D /trunk/source/libs/obsdcompat
  M /trunk/source/libs/poppler/ChangeLog
  M /trunk/source/libs/poppler/Makefile.am
  M /trunk/source/libs/poppler/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/poppler/aclocal.m4
  M /trunk/source/libs/poppler/config.h.in
  M /trunk/source/libs/poppler/configure
  M /trunk/source/libs/poppler/configure.ac
  M /trunk/source/libs/poppler/fofi/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/poppler/goo/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/poppler/poppler/Makefile.in
  D /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.20.0
  D /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.20.0-PATCHES
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/AUTHORS
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/CMakeLists.txt
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/COPYING
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/ChangeLog
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/ConfigureChecks.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/INSTALL
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/Makefile.am
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/NEWS
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/README
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/README-XPDF
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/TODO
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/config.h.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/config.h.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/configure.ac
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiBase.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiBase.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiEncodings.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiEncodings.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiIdentifier.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiIdentifier.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiTrueType.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiTrueType.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiType1.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiType1.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiType1C.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/FoFiType1C.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/fofi/Makefile.am
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/FixedPoint.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/FixedPoint.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooHash.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooHash.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooLikely.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooList.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooList.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooMutex.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooString.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooString.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooTimer.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/GooTimer.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/ImgWriter.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/ImgWriter.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/JpegWriter.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/JpegWriter.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/Makefile.am
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/PNGWriter.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/PNGWriter.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/TiffWriter.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/TiffWriter.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gfile.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gfile.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gmem.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gmem.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gmempp.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/grandom.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/grandom.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gstrtod.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gstrtod.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gtypes.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/goo/gtypes_p.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/gtk-doc.make
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Annot.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Annot.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Array.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Array.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/ArthurOutputDev.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/ArthurOutputDev.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/BuiltinFont.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/BuiltinFont.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/BuiltinFontTables.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/BuiltinFontTables.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CMap.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CMap.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CachedFile.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CachedFile.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CairoFontEngine.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CairoFontEngine.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CairoOutputDev.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CairoOutputDev.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CairoRescaleBox.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CairoRescaleBox.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Catalog.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Catalog.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CharCodeToUnicode.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CharCodeToUnicode.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CharTypes.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CompactFontTables.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CurlCachedFile.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CurlCachedFile.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CurlPDFDocBuilder.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/CurlPDFDocBuilder.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/DCTStream.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/DCTStream.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/DateInfo.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/DateInfo.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Decrypt.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Decrypt.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Dict.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Dict.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Error.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Error.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/ErrorCodes.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/FileSpec.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/FileSpec.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/FlateStream.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/FlateStream.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/FontEncodingTables.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/FontEncodingTables.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/FontInfo.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/FontInfo.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Form.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Form.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Function.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Function.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Gfx.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Gfx.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/GfxFont.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/GfxFont.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/GfxState.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/GfxState.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/GfxState_helpers.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/GlobalParams.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/GlobalParams.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/GlobalParamsWin.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Hints.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Hints.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/JArithmeticDecoder.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/JArithmeticDecoder.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/JBIG2Stream.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/JBIG2Stream.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/JPEG2000Stream.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/JPEG2000Stream.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/JPXStream.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/JPXStream.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Lexer.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Lexer.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Linearization.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Linearization.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Link.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Link.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/LocalPDFDocBuilder.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/LocalPDFDocBuilder.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Makefile.am
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Movie.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Movie.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/NameToCharCode.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/NameToCharCode.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/NameToUnicodeTable.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Object.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Object.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/OptionalContent.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/OptionalContent.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Outline.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Outline.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/OutputDev.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/OutputDev.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PDFDoc.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PDFDoc.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PDFDocBuilder.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PDFDocEncoding.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PDFDocEncoding.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PDFDocFactory.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PDFDocFactory.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PSOutputDev.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PSOutputDev.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PSTokenizer.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PSTokenizer.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Page.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Page.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PageLabelInfo.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PageLabelInfo.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PageTransition.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PageTransition.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Parser.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Parser.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PopplerCache.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PopplerCache.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PreScanOutputDev.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/PreScanOutputDev.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/ProfileData.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/ProfileData.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Rendition.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Rendition.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/SecurityHandler.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/SecurityHandler.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Sound.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Sound.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/SplashOutputDev.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/SplashOutputDev.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/StdinCachedFile.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/StdinCachedFile.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/StdinPDFDocBuilder.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/StdinPDFDocBuilder.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Stream-CCITT.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Stream.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/Stream.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/TextOutputDev.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/TextOutputDev.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UTF.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UTF.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UnicodeCClassTables.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UnicodeCompTables.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UnicodeDecompTables.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UnicodeMap.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UnicodeMap.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UnicodeMapTables.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UnicodeTypeTable.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/UnicodeTypeTable.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/ViewerPreferences.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/ViewerPreferences.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/XRef.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/XRef.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/XpdfPluginAPI.cc
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/XpdfPluginAPI.h
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/gen-unicode-tables.py
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/poppler-config.h.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/poppler-config.h.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler/strtok_r.cpp
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-cairo-uninstalled.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-cairo.pc.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-cairo.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-cpp-uninstalled.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-cpp.pc.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-cpp.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-glib-uninstalled.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-glib.pc.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-glib.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-qt4-uninstalled.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-qt4.pc.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-qt4.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-splash-uninstalled.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-splash.pc.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-splash.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler-uninstalled.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler.pc.cmake
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0/poppler.pc.in
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0-PATCHES
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0-PATCHES/ChangeLog
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0-PATCHES/TL-Changes
  A /trunk/source/libs/poppler/poppler-0.21.0-PATCHES/patch-02-warnings
  M /trunk/source/libs/poppler/version.ac
  M /trunk/source/libs/zlib/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/zlib/aclocal.m4
  M /trunk/source/libs/zlib/configure
  M /trunk/source/libs/zlib/include/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/zziplib/Makefile.in
  M /trunk/source/libs/zziplib/aclocal.m4
  M /trunk/source/libs/zziplib/configure
  M /trunk/source/libs/zziplib/include/zzip/Makefile.in

new poppler and libpng from texlive, rm obscompat (TL merge in progress)

------------------------------------------------------------------------
r4475 | taco | 2012-11-07 15:26:18 +0100 (Wed, 07 Nov 2012) | 2 lines
Changed paths:
  M /trunk/build.sh

add a --debug switch to build.sh

------------------------------------------------------------------------
r4476 | taco | 2012-11-07 15:46:32 +0100 (Wed, 07 Nov 2012) | 2 lines
Changed paths:
  M /trunk/source/Makefile.in
  M /trunk/source/aclocal.m4
  M /trunk/source/auxdir/auxsub/Makefile.in
  M /trunk/source/auxdir/auxsub/aclocal.m4
  M /trunk/source/auxdir/auxsub/configure
  M /trunk/source/configure
  M /trunk/source/libs/configure
  D /trunk/source/m4/kpse-obsdcompat-flags.m4
  M /trunk/source/m4/kpse-pkgs.m4
  M /trunk/source/texk/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/aclocal.m4
  M /trunk/source/texk/configure
  M /trunk/source/texk/kpathsea/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/kpathsea/aclocal.m4
  M /trunk/source/texk/kpathsea/configure
  M /trunk/source/texk/kpathsea/doc/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/kpathsea/man/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/kpathsea/win32/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/web2c/Makefile.am
  M /trunk/source/texk/web2c/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/web2c/ac/web2c.ac
  M /trunk/source/texk/web2c/aclocal.m4
  M /trunk/source/texk/web2c/configure
  M /trunk/source/texk/web2c/configure.ac
  M /trunk/source/texk/web2c/doc/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/web2c/lib/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/web2c/luatexdir/am/libluatex.am
  M /trunk/source/texk/web2c/luatexdir/am/luatex.am
  M /trunk/source/texk/web2c/luatexdir/image/epdf.h
  M /trunk/source/texk/web2c/luatexdir/lua/luainit.w
  M /trunk/source/texk/web2c/luatexdir/ptexlib.h
  M /trunk/source/texk/web2c/luatexdir/utils/utils.w
  M /trunk/source/texk/web2c/man/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/web2c/otps/win32/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/web2c/web2c/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/web2c/web2c/aclocal.m4
  M /trunk/source/texk/web2c/web2c/configure
  M /trunk/source/utils/Makefile.in
  M /trunk/source/utils/aclocal.m4
  M /trunk/source/utils/configure

adjust and autoreconf to get rid of obsdcompat (luatex builds again)

------------------------------------------------------------------------
r4477 | taco | 2012-11-07 16:03:06 +0100 (Wed, 07 Nov 2012) | 2 lines
Changed paths:
  M /trunk/source/ChangeLog
  M /trunk/source/Makefile.am
  M /trunk/source/Makefile.in
  M /trunk/source/README.hacking
  M /trunk/source/build-aux/config.guess
  M /trunk/source/build-aux/config.sub
  M /trunk/source/build-aux/depcomp
  M /trunk/source/build-aux/missing
  M /trunk/source/build-aux/texinfo.tex
  M /trunk/source/configure
  M /trunk/source/m4/ChangeLog
  M /trunk/source/m4/kpse-common.m4
  M /trunk/source/m4/kpse-poppler-flags.m4
  M /trunk/source/m4/kpse-xpdf-flags.m4
  M /trunk/source/tardate.ac
  M /trunk/source/texk/ChangeLog
  M /trunk/source/texk/am/script_links.am
  M /trunk/source/texk/kpathsea/ChangeLog
  M /trunk/source/texk/kpathsea/Makefile.am
  M /trunk/source/texk/kpathsea/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/kpathsea/c-auto.in
  M /trunk/source/texk/kpathsea/c-proto.h
  M /trunk/source/texk/kpathsea/c-std.h
  M /trunk/source/texk/kpathsea/configure
  M /trunk/source/texk/kpathsea/mingw32.c
  M /trunk/source/texk/kpathsea/texmf.cnf
  M /trunk/source/texk/kpathsea/version.ac
  M /trunk/source/texk/kpathsea/win32/ChangeLog
  M /trunk/source/texk/kpathsea/win32/Makefile.am
  M /trunk/source/texk/kpathsea/win32/Makefile.in
  M /trunk/source/texk/kpathsea/win32/dirutil.c
  M /trunk/source/texk/kpathsea/win32lib.c
  M /trunk/source/texk/kpathsea/win32lib.h
  M /trunk/source/texk/web2c/c-auto.in
  M /trunk/source/texk/web2c/configure
  M /trunk/source/texk/web2c/web2c/c-auto.in
  M /trunk/source/texk/web2c/web2c/configure

another set of tl files, and another autoreconf

------------------------------------------------------------------------


More information about the dev-luatex mailing list