[dev-context] stijlbijdrage

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Sun Mar 12 20:18:50 CET 2006


Hoi,
>
> Ik heb de cdcover-code van Dennis van Dok (uit de laatste NTG MAPS) 
> bewerkt voor ConTeXt en er nog wat toeters en bellen aan toegevoegd.
> Het lijkt erop dat de eerste kinderziekten er nu uit zijn (fingers 
> crossed). Of dat echt zo is blijkt waarschijnlijk pas als anderen het 
> gebruiken.
> Mijn vraag: is er interesse om dit op te nemen in het thirdparty 
> aanbod op de Pragma site?
> Zo ja dan kan ik je het bestand toezenden. Jij en Taco kunnen er dan 
> eerst naar kijken om te zien of je het wat vindt.
> Dennis van Dok was accoord met verdere verspreiding van zijn geesteskind.
third party modules are now coordinated via the wiki; i still need to set up a way to fetch the styles etc from the wiki so that we can have an additional zip; the website is generated from xml files, so i need to add entries for tp modules there (maybe we need a kind of xml description file for that as well: name, author, description, etc) 

so, best is to create an entry in the wiki on the third party page and then announce it; after that people from the dev team will pick it up and check the file for (for instance) low level dependencies and such

the 'latest versions' are stored in the wiki and from there submitted to ctan (in a next stage we can consider to also have a third party svn branch) 

Hans 


-----------------------------------------------------------------
                     Hans Hagen | PRAGMA ADE
       Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | fax: 038 477 53 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------
More information about the dev-context mailing list