Summary


NTG-leden

Dit is de e-maillijst voor leden van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep (NTG). Deelname aan deze lijst wordt gestuurd vanuit de ledenadministratie. Voor wijzigingen in uw gegevens, neem alstublieft contact op met de penningmeester van de NTG.

This is the e-mail list for members of the Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep (NTG). Participation in this list is controlled from the membership administration. For changes in your data, please contact the treasurer of the NTG.

To contact the list owners, use the following email address: ntg-leden-owner@ntg.nl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.