Beheerlinks van mailman.ntg.nl maillijsten

Welkom!

Hieronder vind u een lijst van publieke Mailman maillijsten op mailman.ntg.nl. Klik op een lijstnaam voor de configuratiepagina's van die lijst. Om voor een niet-publieke lijst naar de configuratiepagina te gaan voor beheerders opent u een URL vergelijkbaar als deze, maar dan met een '/' en de lijstnaam toegevoegd. Als u daartoe bevoegd bent kunt u ook een nieuwe maillijst aanmaken.

Algemene lijstinformatie is te vinden op de maillijst overzichtspagina.

(Voor vragen kunt u terecht bij mailman@ntg.nl.)

   
Lijst Omschrijving
Aleph Discussions concerning Aleph
dev-context ConTeXt developers list.
dev-luatex Mailing list for LuaTeX developers
foxet Foxet XML-FO processor mailing list.
ntg-context mailing list for ConTeXt users
NTG-leden NTG-leden
ntg-pdftex pdftex development list
TeX-NL TEX-NL : de Nederlandstalige discussie lijst over TeX en companen
TLContrib Mailing list for TLContrib users and maintainers

Delivered by Mailman
version 2.1.16
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered