Hoi Pieter,

1. Windows 10
2. Notepad++
3. Buiten de editor (commandline)
4. Geen versiebeheer
5. nvt

Ben benieuwd naar de resultaten!

Groet,
Erik

On Wed, Nov 4, 2020 at 12:49 PM Pieter van Oostrum <pieter@vanoostrum.org> wrote:
Beste mensen,

Hierbij een verzoek om mee te doen aan een klein (niet-wetenschappelijk) onderzoekje over het gebruik van TeX editors. Als ik genoeg respons krijg, levert dat misschien een MAPS artikel op.
Stuur het antwoord bij voorkeur naar mijn persoonlijk e-mailadres pieter@vanoostrum.org.

Vragen:
1. Welk operating system gebruik je (Linux, MacOS, Windows)?
2. Wat voor TeX editor gebruik je (bijvoorbeeld TeXStudio, TeXmaker, Notepad++, Vim, Overleaf, etc.)?
3. Wordt TeX aangeroepen vanuit deze editor, of daarbuiten, bijvoorbeeld via de command line?
4. Gebruik je een versiemanagement systeem (bijvoorbeeld Git, SVN)?
5. Zo ja, hoe wordt dit aangeroepen (vanuit editor, aparte applicatie, command line, etc.)?

Met hartelijke groeten,
Pieter van Oostrum
--
Pieter van Oostrum <pieter@vanoostrum.org>
www: http://pieter.vanoostrum.org/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]
_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL@ntg.nl
https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl