Een derde optie is om de conversie via JPG te doen:

xcf -> jpg (met convert onderdeel van ImageMagick)
jpg -> eps (jpeg2ps - een simpel tooltje, ff Google'en)

Als ik het me goed herinner is JPG "onderdeel van" de PostScript standaard, met andere woorden, als je een JPG wil omzetten naar PS dan hoef je in feite alleen maar een PS header toe te voegen aan de bestaande JPG. Ik heb altijd begrepen dat JPG -> (E)PS de compactste bitmap-EPS oplevert, omdat de JPG file in "gecomprimeerde toestand" wordt opgenomen (andere formaten worden gebitmapt en dan pixel-by-pixel opgenomen dus dat worden grote files a la BMP). Bijkomend voordeel is dat je meteen ook een JPG hebt voor PowerPoint e.d.

"convert" is Tha Bomb! Alleen de naam is jammer, want "convert" is wel wat erg generiek. Onze oude systeembeheerder loste dat op door alle progjes van ImageMagick te hernoemen naar "im....", dus convert werd "imconvert".

Check ook hier:

Converting XCF and other files using command line with GIMP?

Convert .XCF to .PNG on the command line

Wilfred
 On Friday, May 1, 2015 8:34 PM, Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> wrote:


On Fri, 1 May 2015 11:57:02 +0200
"Andrea de Leeuw van Weenen" <andreal@xs4all.nl> wrote:

> Ik kan nu de plaatjes een voor een weer in Gimp openen en als eps saven,
> maar dat lokt me niet want er zijn er meer dan 300. Is er een geschikt
> conversie programma, waarmee ik ze als batch kan converteren?

Vooropgesteld dat het een single-layer plaatje is:

  $ convert plaatje.xcf plaatje.eps

En dat is gemakkelijk in een batchloopje te doen.

-- Johan

_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL@ntg.nl
http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl