I find offline documentation in the installed ConteXt files in ConTeXt/tex/texmf-context/doc/context/documents/general/manuals 
with more in neighboring directories. Hope this helps.

met vriendelijke groet,
dr. Hans van der Meer
Burgemeester Rijnderslaan 244 ingang D
1185 MC Amstelveen
tel. 020 6452701 / 06 53743629

On 2 Oct 2023, at 10:55, Henning Hraban Ramm <texml@fiee.net> wrote:


__________________________________________